De groep

Wij vinden dat de tandarts controle moet hebben en houden over de eigen praktijk. Onze rol is: hulp bieden waar nodig en samenwerking stimuleren. Om zo bij te dragen aan vernieuwing en professionaliteit, gericht op een solide en kansrijke toekomst van de praktijk. Dit zijn de principes van De Tandartsengroep.

Waarom De Tandartsengroep is opgericht

De tandarts in Nederland kan wel wat ondersteuning gebruiken. Het tempo waarin nieuwe voorschriften en innovaties op je afkomen, is nauwelijks bij te houden. Goede mensen zijn schaars en de zorg wordt complexer. En niemand wil over één nacht ijs gaan. Ook niet als het gaat om de continuïteit van je praktijk.

Van, voor en door tandartsen

De Tandartsengroep, opgericht door tandartsen, heeft als primair doel: tandartsen helpen. Dat doen we – en dat is ook de essentie van de groep – door samen te werken. Onze kracht ligt in de bundeling van kennis en ervaring. En vervolgens in het delen daarvan. Twee weten meer dan één, zo simpel is het. Drie nog meer, enzovoort. We weten inmiddels dat dit werkt. Van elkaar leren, elkaar inspireren en ondersteunen én tegelijkertijd alle operationele en financiële zaken versterken: daar draait het om bij ons.

Garanties voor een blakende toekomst

Jouw zorgen, plannen, ideeën, ambities en toekomstwensen zijn veilig binnen de groep. Sterker, het zijn nu ook ónze zorgen, problemen en ambities, waar we gezamenlijk in gaan optrekken. Mogelijk is jouw aanleiding om tot onze groep te gaan behoren, de wens om de praktijk geheel of gedeeltelijk te verkopen. Dat speelt wat ons betreft een ondergeschikte rol, maar ook daarin voorzien wij.

Zo werkt De Tandartsengroep

Maatwerk

Alles wat wij met elkaar afspreken is maatwerk en afgestemd op jouw ambities en behoeften. Misschien wil je vooral goed ondersteund worden op een aantal gebieden, en verder geen al te grote veranderingen in je praktijk. Dat kan. Misschien wil je regionaal groeien, maar wel met behoud van eigen regie en verantwoordelijkheid. Ook dat kan. En mogelijk wil je een regionale rol gaan spelen binnen de groep. Bijvoorbeeld door als regiobeheerder andere praktijken verder te brengen. Een inhoudelijk interessante rol die een uitdagende wending kan geven aan je carrière. Ook dat – en alle nuances hiertussen – behoren tot de mogelijkheden.

Regionale samenwerking

Een belangrijke pilaar onder ons netwerk van praktijken is een regionale organisatie. We willen letterlijk en figuurlijk dicht bij je praktijk staan. Niet alleen omdat we wars zijn van centrale aansturing. Uit ervaring weten we: hoe korter de lijnen, hoe groter de betrokkenheid en het effect. In de groep zitten regionale praktijken die door eigen groei en ervaring weten waar kleinere praktijken tegenaan lopen. Deze regiobeheerders helpen om jouw praktijk verder te brengen. Het resultaat is een bloeiende praktijk, waar jij jezelf in blijft herkennen, met een gemotiveerd en getalenteerd team. Met als bijkomend effect dat bestaande patiënten trouw blijven en nieuwe zich aanmelden.

De ambitie: even groot als slagvaardig

Eerst en vooral is onze ambitie te zorgen dat elke aangesloten praktijk optimaal kan functioneren. In alle opzichten: vakmatig, bedrijfsmatig en qua praktijkvoering. Om dat te kunnen bereiken willen we groeien. Precies tot we de schaalgrootte bereiken die nodig is om onze leden optimaal te kunnen te faciliteren. We zijn goed onderweg. Met jouw inbreng en enthousiasme kunnen en zullen we ons verder ontwikkelen.

Belangrijk: dit zijn wij níet

Juist omdat er in deze sector nogal wat partijen actief zijn, is het verhelderend om hier ook uiteen te zetten wat wij níet zijn en níet doen.

  • Wij zijn géén keten met strakke regels en voorschriften. Wij willen juist dat elke aangesloten praktijk de eigen identiteit en uniciteit behoudt.
  • Wij doen niet aan gedwongen huisstijlverplichtingen. Jouw praktijk blijft jouw karakter dragen. En jouw naam.
  • Wij hebben geen regels voor tandtechnieken of te voeren protocollen. Hoe jij je vak uitvoert, bepaal jij en niemand anders.
  • Wij doen niet aan welke vorm van zorginhoudelijke sturing dan ook. De manier waarop jij je praktijk wilt voeren, is en blijft jouw domein.

Dit gezegd hebbend, gelden er natuurlijk wel enkele afspraken binnen De Tandartsengroep. Bijvoorbeeld over de administratie. Dat vergt soms enig aanpassingsvermogen, maar door processen te stroomlijnen, profiteert niet alleen jouw praktijk, maar de hele groep hiervan. Dat maakt dat De Tandartsengroep meer is dan de som der delen. En dat is precies de bedoeling.

De oprichters: kennis en kapitaal gecombineerd

De Tandartsengroep is opgericht door precies de twee partijen die nodig zijn voor wat wij ambiëren. Aan de ene kant de professionals, tandartsen die het klappen van de zweep kennen en weten wat ervoor nodig is om een succesvolle praktijk te voeren en de continuïteit daarvan te waarborgen. Aan de andere kant een kapitaalkrachtige investeerder, HC Partners.

 

We maken graag kennis met je

Naar contact