Tandheelkundig Centrum Amersfoort en Kerkelanden

“Ik geloof in deze filosofie”

Remco Scheringa - Tandheelkundig Centrum Amersfoort
Leon van der Linden - Tandheelkundig Centrum Kerkelanden
Mark Flier - Digitale Tandtechniek Amersfoort

Terwijl Remco Scheringa Tandheelkundig Centrum in Amersfoort onder zijn hoede heeft en Leon van der Linden het Centrum in Hilversum-Kerkelanden runt, is Mark Flier de tandtechnicus voor beide partijen. Die techniek is wat je noemt avant la lettre: volledig digitaal, met gebruikmaking van CAD-CAM. Op alles wat er uit zijn handen en in de mond van de patiënt komt, zit levenslange garantie. “Bij ons kun je ’s morgens binnenlopen en ’s avonds met nieuwe kronen aanschuiven in een restaurant”, vertelt Remco Scheringa, sprekend namens alle drie.

“Onze filosofie is dat je alles wat een patiënt nodig heeft, moet aanbieden onder één dak. En dat doen we ook: we behandelen onze patiënten van A tot Z. Wij hebben hier zestien verschillende disciplines, waaronder – en dat is best bijzonder – kaakchirurgie en orthodontie. Die disciplines zitten nu in zo goed als het hele land nog apart, in gespecialiseerde praktijken of in een ziekenhuis. Ik geloof daar niet in. Voor een patiënt is het ingewikkeld en lastig. Die wil niet met een briefje weggestuurd worden naar een ander. Doordat je simpelweg een behandelkamer hiernaast kunt binnenstappen, is de drempel voor zo’n behandeling veel kleiner. En we houden zo ook zicht op de patiënt.”

Benchmarken loont

Scheringa vertelt dat de filosofie van de eigen praktijk een-op-een aansluit op de filosofie van De Tandartsengroep. “Als je kunt overleggen en benchmarken met gelijkgestemde geesten maak je snellere, meer en grotere stappen om het vak te optimaliseren. De een weet van het ene veel, een tweede van het ander. Zo leren we van elkaar. Ik mag dan wel denken dat ik geweldig goed bezig ben, maar ik kom nu in contact met collega’s in de groep en ontdek daardoor toch nog punten waarvan ik denk, daar kan ik echt wat verbeteren. Als het gaat om de cijfers én vakinhoudelijk. Dus dat is de grote plus en heel motiverend. Bovendien, ik heb niet het eeuwige leven. De aansluiting tot de groep betekent continuïteit. En in alles wat gaat over back office zijn ze efficiënter. De integratie van die processen gaat ons uiteindelijk erg veel plezier, gemak en tijdwinst opleveren.”

Tandartsen moeten gaan diversifiëren én gaan digitaliseren

Alleen is maar alleen

Volgens Scheringa zijn solitaire praktijken vandaag de dag niet meer houdbaar. “Het bestaat niet dat een tandarts op alle specialismes in ons vak goed kan zijn. Ik vergelijk het wel eens met de advocatuur. Als je bij een advocaat komt over én een echtscheiding én een conflict met je werkgever én een erfeniskwestie, en die zegt je met alle drie de zaken te kunnen helpen, frons je ook je wenkbrauwen. Iemand kan onmogelijk van alle terreinen evenveel verstand hebben. Daar komt bij dat tandarts een heel solitair beroep kan zijn. Als je in je eentje een praktijk hebt en je enige benchmark is bij wijze van spreken je eigen vrouw, dan vrees ik voor je toekomst. Tandartsen moeten gaan diversifiëren én gaan digitaliseren. Dat wordt onwijs belangrijk in ons vak. En het mooie is, binnen de groep helpen we elkaar daarbij.” Scheringa benadrukt het woord ‘groep: “we zijn echt een groep: gelijkwaardige collega’s die allemaal vol voor hun praktijk en het vak gaan. De Tandartsengroep geeft ons een platform om met elkaar te overleggen. Ze komen nimmer op de werkvloer om interventies te plegen. Dat is de grote plus.

Toekomstige noodzaak

Scheringa denkt dat werkwijze van De Tandartsengroep ook noodzakelijk wordt om de groei van patiënten op te kunnen vangen.” Er worden nu tweehonderd mensen per jaar opgeleid en er stromen er driehonderdvijftig uit. Tel uit je winst. Met steeds meer vergrijzing, steeds meer mensen en steeds minder tandartsen, lopen we tegen een groot capaciteitsprobleem aan. Dat wordt een drama als je geen multidisciplinaire praktijken hebt en niet kan samenwerken.”

Adresgegevens

Tandheelkundig Centrum Amersfoort

Tandheelkundig Centrum Amersfoort

Tandheelkundig Centrum Kerkelanden

Tandheelkundig Centrum Kerkelanden

Digitale Tandtechniek Amersfoort

Digitale Tandtechniek Amersfoort
 

We maken graag kennis met je

Naar contact