Tandartsenpraktijk Epe

"De Tandartsengroep heeft mij op een positieve manier verrast"

Erwin Sundahl

Toen Erwin Sundahl in gesprek ging met De Tandartsengroep was hij eigenlijk helemaal niet bezig met het overdragen van zijn praktijk. Hij heeft op dat moment net zelf een andere praktijk overgenomen en is gegroeid van een 2-kamer praktijk naar een 6-kamer praktijk. “Ik vond het gesprek met DTG daarom helemaal niet zo voor de hand liggend. Volgens mij komen jullie te vroeg, zei ik. Toch besloot ik gewoon het gesprek aan te gaan met het idee: kom maar eens met jullie verhaal en vertel wat je te bieden hebt. Dan beoordeel ik wel of het iets voor mij kan zijn.” En het bleek iets te zijn. Inmiddels is Tandartsenpraktijk Epe sinds 1 juli aangesloten bij De Tandartsengroep.

“Vanaf het begin van mijn carrière vind ik het belangrijk om mijn eigen weg te kunnen gaan. Dat uit zich bijvoorbeeld in het feit dat ik ooit begon met een wilde vestiging, maar ook in de manier waarop ik patiënten wil benaderen. De tijd nemen voor mensen en helder communiceren vind ik heel belangrijk, ook als dat minder omzet betekent. Daarbij moet het niet uitmaken of je in 3-delig kostuum de praktijk binnenloopt, of in een trainingspak. Dat zeg ik ook altijd tegen nieuwe medewerkers. ‘Investeer eerst in mensen’. Als je net in dienst bent, is het vertrouwen winnen van de patiënt het meest waardevolle dat je kunt doen. Dat vertrouwen zorgt voor een goede workflow en creëert een fijne werksfeer. Een goed rendement is dan een logisch gevolg.

Eigenheid behouden

Omdat ik graag op die eigen manier wil kunnen werken, leek aansluiting bij een keten of groep niet echt iets voor mij. Daarnaast werk ik nu nog met zoveel plezier, dat stoppen ook nog niet aan de orde is. Maar natuurlijk gaan de getallen van je leeftijd ooit een keer spreken. Een collega die is aangesloten bij DTG, vertelde hoe prettig het proces bij hem was verlopen en bracht me daarom in contact. Wat voor mij belangrijk was in die gesprekken was de verzekering dat we onze eigenheid konden behouden. Toen ik vroeg wat we zouden moeten veranderen, was het antwoord ‘zo weinig mogelijk’. Als ik bijvoorbeeld royaler omga met de tijd die we nemen voor patiënten, dan wil ik dat kunnen blijven doen. En daar hebben ze zich aan gehouden.

Openheid naar het team

Richting mijn team ben ik altijd open geweest over het proces. Sterker nog, voordat ik een beslissing nam, heb ik een collega die is aangesloten bij DTG een avond in de praktijk uitgenodigd. Ik vond het belangrijk dat we als team zouden horen wat het betekent om zo’n stap te zetten en had het vertrouwen dat hij als gerespecteerde collega eerlijk onze vragen zou beantwoorden. Binnen onze praktijk hebben we een hele toegankelijke bedrijfscultuur en gaan we laagdrempelig met elkaar om. Met z’n allen dien je het doel van de praktijk, ook ik. Dat maakt dat je naar elkaar luistert en dat mensen zich gewaardeerd voelen. Daar ben ik trots op. Voor mij was het dus heel belangrijk dat ze ook bij dit stuk werden betrokken. Tijdens die avond en alle andere gesprekken ben ik daarin positief verrast door de benadering van DTG.

Natuurlijk waren er veel vragen vanuit het team. Maar het leuke is dat degenen die vooraf nogal wat bedenkingen hadden, nu enthousiast zijn over de positieve dingen die er gebeuren.

Verenigde groep

Je merkt bij DTG dat het mensen zijn die echt snappen wat praktijkhouders en teams bezighoudt. Daarnaast heb ik gemerkt dat de afspraken die je samen maakt ook worden nagekomen. Je werkt als verenigde groep tandartsen samen en de scheidingswanden tussen praktijken worden zo minder. Binnenkort wordt er bijvoorbeeld een Medewerkers Tevredenheid Onderzoek uitgezet onder alle aangesloten praktijken. Het is leuk en nuttig om dan te zien hoe jouw praktijk zich verhoudt tot andere praktijken. Niet om te kijken wie ergens het beste in is, maar vooral om inzicht te krijgen in jouw sterke punten en waar je mogelijk iets van elkaar kunt leren.

Mijn eigen positieve ervaring deel ik nu ook weer met collega’s. Ik kan alleen maar zeggen: ga gewoon het gesprek aan.”

Adresgegevens

Tandartsenpraktijk Epe

Tandartsenpraktijk Epe
 

We maken graag kennis met je

Naar contact